Od 4 do 5 marca w Toruniu znani politycy, przedstawiciele Rządu, ambasadorowie, przedstawiciele Unii Europejskiej,  ludzie biznesu, nauki, władze samorządowe po raz dwudziesty debatowali na Forum Gospodarczym w Toruniu. Nasze miasto reprezentował burmistrz Leszek Kawski.

Toruńskie Forum to jedno z największych kongresów ekonomiczno – gospodarczych w Polsce. Analizowane są na nim najważniejsze sprawy ekonomiczne, gospodarcze, społeczne czy polityczne dotyczące Polski. Myślą przewodnią XX Forum Gospodarczego była dyskusja na temat „Transgranicznych więzi systemowych”, a bohaterem był pieniądz w aspekcie gospodarczym, społecznym, politycznym i humanistycznym.

W czasie tej dwudniowej debaty poruszano szereg zagadnień. Mowa była o biznesie na wsi i sytuacji rolników, odnawialnych źródłach energii, przyszłości polskiej kolei, aktualnej sytuacji na rynku pracy i społeczno-moralnych aspektach bezrobocia, o inwestycjach infrastrukturalnych, roli ekonomii społecznej w stabilizowaniu gospodarki, o specjalnych strefach ekonomicznych. Analizowano sytuację osób niepełnosprawnych na polskim rynku pracy, mówiono o dostępności do świadczeń medycznych i systemie ich finansowania. Zastanawiano się czy surowce energetyczne, gaz z łupków staną się polską specjalnością i czy dadzą nam szansę na rozwój. Omówiono też perspektywy współpracy Polski z Ukrainą, Chinami, Kazachstanem i możliwości inwestowania w Kolumbii. Odbyło się również posiedzenie Krajowej Rady Programowej „Samorządowa Polska” – prowadzili go prof. Jerzy Buzek i Aleksander Kwaśniewski.

Gospodarzami Forum byli: Piotr Całbecki – marszałek województwa kujawsko-pomorskiego, Michał Zaleski – prezydent Torunia oraz Jacek Janiszewski – przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia Integracja i Współpraca.