Burmistrz Wąbrzeźna ogłosił pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż prawa własności do nieruchomości gruntowych, będących własnością Gminy Miasto Wąbrzeźno.

Dotyczą one:

1) gruntu o powierzchni 0,8241 ha, określonego działką ewidencyjną nr 59/7. Cena wywoławcza brutto wynosi 353.100,00 zł, a wysokość wadium wynosi 53.000,00 zł;

2) gruntu o powierzchni 0,8279 ha, określonego działką ewidencyjną nr 59/8. Cena wywoławcza wynosi 354.300,00 zł, a wysokość wadium wynosi 53.000,00 zł.

 

Nieruchomości położone są w Wąbrzeźnie przy ulicy Towarzystwa Jaszczurczego. Zapisane są w księdze wieczystej KW nr TO1W/00011655/8 i przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego miasta pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, pensjonatową, wielorodzinną niskiej intensywności i usługi nieuciążliwe (symbol planistyczny B-1 M/U).

 

Przetargi odbędą się 14 listopada 2013 roku o godzinie 11.00 (na nieruchomość określoną w punkcie 1) i o godzinie 12.00 (na nieruchomość określoną w punkcie 2) w siedzibie Urzędu Miasta Wąbrzeźno przy ulicy Wolności 18 (sala nr 19).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na wybraną nieruchomość w podanej wyżej wysokości na konto Gminy Miasto Wąbrzeźno nr  47 2030 0045 1110 0000 0219 3690 – w terminie do 8 listopada 2013 roku włącznie.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Geodezji, Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miasta Wąbrzeźno w pokoju nr 2 przy ulicy Wolności 18, tel. 56 688 45 28 lub +48 669 920 061 a także przez pocztę internetową e-mail: gg@wabrzezno.com

Teksty pełnych ogłoszeń zostały opublikowane na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wabrzezno.com a także wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.