Przez dwa dni w naszych szkołach podstawowych dzieci uczyć się będą prawidłowej segregacji odpadów komunalnych. Zajęcia prowadzone będą w ramach kampanii proekologicznej.

27 października w Szkole Podstawowej nr 2 i 28 października w Szkole Podstawowej nr 3 prowadzone będą warsztaty ekologiczne, na których uczniowie nauczą się lub utrwalą sobie zasady prawidłowej segregacji odpadów komunalnych.

Warsztaty prowadzone będą w formie zabawy edukacyjnej. Dzieci będą musiały przejść ścieżkę edukacyjną, na której  stanie stanie pięć stanowisk z grami, zadaniami plastycznymi, ćwiczeniami dotyczącymi ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Do zajęć wykorzystane będą gry interaktywne, łamigłówki, krzyżówki i materiały plastyczne. Uczniowie, którzy najlepiej wykonają swoje zadania zostaną wyróżnieni upominkami.

Ta dwudniowa akcja w szkołach ma nie tylko nauczyć prawidłowej segregacji odpadów, ale zmotywować młode pokolenie do działań proekologicznych.

Warsztaty poprowadzą doświadczeni eko-edukatorzy. Kampanię na zlecenie naszego Urzędu prowadzi firma ETADO Recykling z Warszawy. Jej koszt, który pokrywamy z budżetu miasta, wynosi 9917,00 zł.