Ruszyła VI edycja konkursu ekologicznego „Zamień odpady na klasowe wypady”.

Po raz szósty zaprosiliśmy uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie ekologicznym „Zamień odpady na klasowe wypady”. Główną nagrodą w konkursie jest wycieczka klasowa.

Zadaniem uczestników jest zebranie jak największej liczby odpadów elektrycznych i elektronicznych. W tym roku po raz pierwszy punkty będą przyznawane również za zużyte baterie i plastikowe nakrętki. Wprowadzone zostały bonusy punktowe, które dla swojej klasy będą mogli zdobyć uczniowie, którzy wykonają pracę plastyczną o tematyce związanej z selektywną zbiórką odpadów komunalnych.

Konkurs przebiegać będzie w dwóch etapach. Pierwszy od 1 lutego do 25 marca 2017 r., drugi od 26 marca do 15 maja 2017 r. Klasa, która w I etapie konkursu uzyska największą liczbę punktów odwiedzi Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Niedźwiedziu. Laureata konkursu – klasę, która uzyska największą liczbę punktów łącznie w dwóch etapach konkursu, poznamy najpóźniej 30 maja 2017r. Uroczyste wręczenie nagrody odbędzie się 2 czerwca w amfiteatrze w czasie obchodów Dni Wąbrzeźna.

Organizatorami konkursu są Burmistrz Wąbrzeźna oraz Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Ekosystem Sp. z o.o.

 

Regulamin konkursu Zamień odpady na klasowe wypady

Załacznik nr 1 do regulaminu Zamień odpady na klasowe wypady

Załacznik nr 2 do regulaminu Zamień odpady na klasowe wypady

Załacznik nr 3 do regulaminu Zamień odpady na klasowe wypady

 

 

Foto. Archiwum UM.  Klasa-III-b-z-SP-3-zwyciezcy-konkursu-Zamień-odpady-na-klasowe-wypady, 2015-r.