Burmistrz zaprasza mieszkańców Wąbrzeźna do konsultacji projektów uchwał w sprawach:

a)      ustalenia kryteriów drugiego etapu rekrutacji, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich określenia w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno;

b)      dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.;

c)      określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

Konsultacje prowadzone będą do 28 marca br. Swoje uwagi, opinie, propozycje do treści projektów uchwał można wnosić przy pomocy formularza, dostępnego na stronie www.bip.wabrzezno.com i w sekretariacie (pok. 20) Urzędu Miasta Wąbrzeźno (ul. Wolności 18). Wypełniony druk należy dostarczyć do Urzędu lub przesłać mailem na adres: oswiata@wabrzezno.com

 

Projekty uchwał i druk formularza – tutaj