Dyrektorzy Przedszkola Miejskiego „Bajka”, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II i Szkoły Podstawowej nr 3 im. E. Wojnowskiego w Wąbrzeźnie ogłaszają nabór do oddziałów wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno.Nabór przebiegać będzie zgodnie z zarządzeniem nr 0050.35.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z 10 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Wąbrzeźno.

 

Harmonogram

przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do publicznego przedszkola i oddziałów wychowania przedszkolnego w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Wąbrzeźno

 

Rodzaj czynności Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym
Ogłoszenie o rekrutacji oraz podanie do publicznej wiadomości Regulaminu  

20.04.2017

Potwierdzenie woli kontynuacji wychowania przedszkolnego w danej placówce w formie „Deklaracji” od rodziców, których dzieci są objęte edukacją przedszkolną  

20.04 – 27.04.2017

Składanie „Wniosków” o przyjęcie wraz z dokumentami określonymi w Regulaminie  

28.04 – 18.05.2017

Weryfikacja „Wniosków” przez komisję rekrutacyjną  

do 24.05.2017

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  

26.05.2017

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych  

05.06.2017

Podpisanie umów zgodnie z Regulaminem do 30.06.2017

 

 

Harmonogram

postępowania uzupełniającego w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do publicznego przedszkola i oddziałów wychowania przedszkolnego w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Wąbrzeźno

 

Rodzaj czynności Terminy w postępowaniu uzupełniający
Składanie „Wniosków” o przyjęcie wraz z dokumentami określonymi w Regulaminie 05.06.2017 – 16.06.2017
Weryfikacja „Wniosków” przez komisję rekrutacyjną do 20.06.2017
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 22.06.2017
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych 29.06.2017
Podpisanie umów zgodnie z Regulaminem do 30.06.2017

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału wychowania przedszkolnego

Deklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnego w placówce

Terminy postępowania rekrutacyjnego

Regulamin rekrutacji do oddziałów wychowania przedszkolnego

Ogłoszenie o rekrutacji – SP3

Ogłoszenie o rekrutacji – SP2

Ogłoszenie o rekrutacji – Bajka