Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska jest wśród sześciu organizacji w Polsce, włączonych do programu stypendialnego „Dyplom z Marzeń”.

„Dyplom z Marzeń” to konkurs dla organizacji pozarządowych lub grup nieformalnych, które prowadzą lub zgłosiły chęć prowadzenia programów stypendialnych dla zdolnych i potrzebujących wsparcia finansowego uczniów. Konkurs przy partnerstwie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Fundacji Wspomagania Wsi organizuje Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości. Organizowany jest wiosną każdego roku. Włączenie stowarzyszenia LGD Ziemia Wąbrzeska w program, da szansę 7 studentom pierwszego roku studiów z terenów miasta Wąbrzeźno i gmin: Dębowa Łąka, Książki i Ryńsk na uzyskanie miesięcznego dofinansowania w wysokości 500 zł. Stypendium będzie przyznawane na okres 10 miesięcy na roku akademicki 2017/2018.

Informacje na ten temat niebawem na http://www.lgdwabrzezno.pl/