Burmistrz zaprasza mieszkańców Wąbrzeźna do konsultacji projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany nazwy ulicy „26 Stycznia” na ulicę „20 Stycznia” w Wąbrzeźnie.

Konsultacje prowadzone będą do 26.06.2017 r.

Swoje uwagi, opinie, propozycje do treści projektu uchwały można wnosić przy pomocy formularza (druk pod pobrania poniżej lub w Urzędzie Miasta, pok. 20). Wypełnioną ankietę należy dostarczyć do sekretariatu Urzędu Miasta Wąbrzeźno (pok. 20, ul. Wolności 18, 87-200 Wąbrzeźno) lub przesłać e-mailem na adres: polkowska@wabrzezno.com.

Projekt uchwały ws. nadania nazwy ulicy 20 stycznia

Formularz konsultacyjny

Zarządzenie Burmistrza Wąbrzeźna w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami