Wystartowała dziesiąta edycja konkursu „ODKRYWCA”. Zarząd województwa wyróżnia w nim tych, dzięki którym Kujawy i Pomorze stają się regionem coraz bardziej atrakcyjnym turystycznie.

Zgodnie z tegorocznym regulaminem, kapituła konkursu przyznaje po trzy nominacje do wyróżnienia w każdej kategorii i podkategorii i rekomenduje wyróżnienia Zarządowi Województwa. Ostatecznie o wynikach konkursu decyduje Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zgłoszenia kandydatur mogą być dokonywane bezpośrednio przez samego kandydata, bądź też kandydaci mogą być zgłoszeni przez inny podmiot. Zgłoszenia do konkursu można przesyłać do 7 lipca 2017 r. na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Sportu  i Turystyki, Plac Teatralny 2, 87 – 100 Toruń, z dopiskiem „Konkurs – ODKRYWCA 2017”.

W związku z dziesiątą edycją konkursu Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyzna dodatkowo wyróżnienia specjalne: „SUPER ODKRYWCA”.

„SUPER ODKRYWCA” zostanie wyłoniony spośród wszystkich, którzy otrzymali wyróżnienia w konkursie ODKRYWCA w przestrzeni lat od 2008 r. do 2016 r. oraz od momentu przyznania wyróżnienia do chwili obecnej nieprzerwanie działają w obszarze turystyki kreując markę województwa.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się jesienią podczas Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystyki organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur.

Organizatorem konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Regulamin Odkrywca 2017

Zgoda na wykorzystanie wizerunku 2017

Zgłoszenie_Odkrywca_2017

Druk_zgody_na_kandydowanie_2017

Zaproszenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego do zgłaszania kandydatur na ODKRYWCĘ 2017