12 lipca wąbrzescy policjanci  obchodzili swoje święto. Spotkanie było okazją do uroczystego wręczenia awansów służbowych. Otrzymało je 26 funkcjonariuszy.

Uroczystości odbyły się w sali widowiskowej Wąbrzeskiego Domu Kultury. W policyjnym święcie uczestniczyli burmistrz Leszek Kawski i jego zastępca Wojciech Bereza.  Wśród gości byli jeszcze wicewojewoda kujawsko – pomorski Józef Ramlau, pierwszy zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Mirosław Elszkowski, starosta wąbrzeski Krzysztof Maćkiewicz, przedstawiciele władz samorządowych gmin z naszego powiatu, przedstawiciele instytucji porządkowych i organizacji oraz duchowieństwa.

Święto Policji było okazją do złożenia życzeń funkcjonariuszom i podziękowania za ich pracę. Wyrażono im wdzięczność za zapewnianie mieszkańcom poczucia bezpieczeństwa, za sumienne i z zaangażowaniem  wypełnienie obowiązków służbowych.  Komendant powiatowy mł. insp. Mirosław Joppek podziękował natomiast władzom samorządowym za wsparcie i wspólne działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa w naszym powiecie.

W czasie uroczystości  wręczono też awanse. Otrzymało je 26 funkcjonariuszy. Ponadto postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę odznaczony został zastępca komendanta powiatowego Policji w Wąbrzeźnie kom. Krzysztof Lenartowski, a decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Brązową Odznaką Zasłużony Policjant odznaczony został asp. szt. Piotr Kankowski. Funkcjonariusze odbiorą swoje odznaczenia w czasie wojewódzkich obchodów Święta Policji, które odbędą się 14 lipca w Chełmnie.

Awanse na stopnie:

aspiranta sztabowego otrzymali: Jacek Frankiewicz, Maciej Hemmerling, Paweł Kołodziejczak, Kamila Simson, Łukasz Winkiel,

starszego aspiranta: Marcin Swół, Monika Zielińska,

aspiranta: Andrzej Henryszewski, Marek Komorowski, Krzysztof Sikora,

młodszego aspiranta: Bartosz Gumiński, Marek Macikowski, Zofia Szefler-Sitkowska,

sierżanta sztabowego: Marcin Betyna, Michał Głębocki, Patryk Godlewski, Dawid Kochmański, Michał Wzorek,

starszego sierżanta: Łukasz Kamiński, Daniel Lubiński, Tomasz Osmański, Maciej Sankiewicz, Andrzej Wölk, Marcin Zieliński,

starszego posterunkowego: Sebastian Górski.

Wszystkim awansowanym i odznaczonym serdeczne gratulacje!