Zgodnie z badaniami wody, które zostały przeprowadzone w Jeziorze Zamkowym – na kąpielisku miejskim,  informujemy, że jakość wody w zakresie wykonanych oznaczeń bakteriologicznych odpowiada określonym wymaganiom.

Woda jest przydatna do kąpieli. Badania wykonane zostały przez Laboratorium Centralne w Grudziądzu na zlecenie Urzędu Miasta Wąbrzeźno.

Przypominamy, w tym roku kąpielisko na Jeziorze Zamkowym nie jest strzeżone! Prosimy o zachowanie ostrożności i otoczenie dzieci w czasie kąpieli w jeziorze szczególną opieką.