Trwają roboty drogowe na ulicach Jesionowej, Świerkowej i Polnej.

Zanim drogowcy mogli przystąpić do pracy, w ulicach Jesionowej, Polnej i Świerkowej należało najpierw przebudować i zmodernizować sieć wodociągową, kanalizację sanitarną i deszczową. Prace te prowadzone były i są na zlecenie Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji. Starą sieć kanalizacji sanitarnej ø200 z rur betonowych i kamionkowych wymieniono na rury PCV ø 200 o długości 168 m, podobnie rury betonowe kanalizacji deszczowej ø200 zastąpiły rury PCV ø250 o długości 154 m, wstawione są również studnie rewizyjne oraz nowe przyłącza wodociągowe – rury stalowe zamienione zostały na rury PE 32.

Roboty drogowe na ulicach Jesionowej, Świerkowej i Polnej wykonuje firma EL-DRO Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Drogowych z Grudziądza. Umowę na wykonanie tej inwestycji burmistrz Leszek Kawski zawarł 25 kwietnia. Firma została wyłoniona zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Za przebudowę tych trzech dróg zapłacimy 1.049.273,20 zł.

Ulice Jesionowa, Świerkowa i Polna są gruntownie przebudowywane. Aktualnie na ul. Jesionowej pracownicy kładą już kostkę brukową, na ul. Świerkowej wykonana jest podbudowa, natomiast na Polnej dobiegają końca prace wodno-kanalizacyjne.

Inwestycja – zgodnie z umową – będzie prowadzona do końca września bieżącego roku. Ostatecznie nawierzchnie tych trzech ulic, chodników, krawężniki zostaną wymienione na nowe – ulice, chodniki i wyjazdy pokryte będą kostką brukową, wszystkie studzienki będą wyregulowane i będą miały nowe pokrywy, zainstalowanych będzie 15 nowych studzienek ściekowych kompletnych z osadnikami o średnicy 500 mm.