Dzisiaj rano – 8 sierpnia burmistrz Leszek Kawski podpisał umowę na przebudowę i rozbudowę amfiteatru. Zadanie ma być wykonane w ciągu 360 dni.

Przetarg na „Przebudowę i rozbudowę amfiteatru” wygrała Spółka Budowlano – Usługowa „BUDEX Lutomirski i Wspólnicy z Lipna. Dzisiaj rano burmistrz Leszek Kawski podpisał z firmą umowę na wykonanie robót. Dzisiaj też – zaraz po podpisaniu umowy -  oficjalnie przekazano Wykonawcy teren budowy wraz z całą niezbędną dokumentacją.  Spółka na wykonanie inwestycji, licząc od  jutra, ma 360 dni. Zapłacimy za nią 3.998.754,60 zł brutto.

Przebudowa i rozbudowa amfiteatru to przede wszystkim pogłębienie i powiększenie niecki amfiteatru, rozbudowa widowni oraz przebudowa sceny i przyległego do niej budynku. Nowy obiekt o pow. 409,83 m2 zawierać będzie: scenę wraz z zadaszeniem oraz pomieszczenia socjalne, techniczne i gospodarcze. Wyposażony będzie w instalacje: wodnokanalizacyjną, elektryczną, nagłaśniającą, przesyłu wizji i fonii, monitoringu bezpieczeństwa a także oświetlenia zewnętrznego. Przy amfiteatrze wybudowany będzie parking, przebudowane będą schody i dla niepełnosprawnych przewidziano schodołazy. Teren będzie oświetlony i monitorowany.

Inwestycja ma być sfinansowana ze środków budżetu miasta oraz z dofinansowania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, o które ubiegamy się ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Projekt przebudowy amfiteatru firma FS Projekt Marcin Fabiański wykonała w ubiegłym roku na zlecenie Urzędu. Zapłaciliśmy za niego 56 580,00 zł.

 

O inwestycji TUTAJ

 

Na zdjęciu: skarbnik Mariola Frankowska, zastępca kierownika Wydziału Geodezji, Budownictwa i Inwestycji Sylwester Dalasiński, przedstawiciele spółki Robert Lutomirski i Tadeusz Politowski, inspektor nadzoru inwestorskiego Piotr Świerzyński i burmistrz Leszek Kawski

Wizualizacja amfiteatru