Wojciech Bereza – zastępca burmistrza wziął udział w inauguracji roku szkolnego Szkoły dla Dorosłych „Akademia Wiedzy”.

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2017/2018 w Policealnej Szkole dla Dorosłych – Akademia Wiedzy w Wąbrzeźnie odbyła się 30 września. W wydarzeniu tym udział wziął zastępca burmistrza Wojciech Bereza. Wykład inauguracyjny wygłosił ksiądz doktor Adam Machowski. Mieczysław Mazur – założyciel szkoły, oraz Aleksandra Goldyszewicz – dyrektor placówki, wręczyli dyplomy potwierdzające uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez kolejnych 30 słuchaczy. Do tej pory mury szkoły opuściło 146 absolwentów, kształcących się w zawodach: opiekun w domu pomocy społecznej (4 semestry), opiekunka środowiskowa i asystent osoby niepełnosprawnej (2 semestry). Indeksy otrzymało też 45 nowych słuchaczy, którzy rozpoczną naukę na dwuletnim kierunku opiekun w domu pomocy społecznej i rocznym kierunku opiekunka środowiskowa.

Nauka w szkole jest bezpłatna, odbywa się w systemie zaocznym, w co drugą sobotę i niedzielę. Uczyć może się każdy,  kto posiada dowolne średnie wykształcenie i chciałby nieść pomoc i udzielać wsparcie osobom starszym lub niepełnosprawnym.

Szkoła współpracuje z Domem Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, dzięki czemu słuchacze mogą w praktyce poznać pracę opiekunów i zdobyć doświadczenie potrzebne w przyszłej pracy zawodowej. Dodatkowe kompetencje zapewniają też coroczne wyjazdy edukacyjno-integracyjne do różnych placówek opiekuńczych, nie tylko na terenie naszego województwa. Wykwalifikowana i życzliwa kadra pedagogiczna oraz rodzinna atmosfera sprawiają, że wielu słuchaczy nie poprzestaje na zdobyciu kwalifikacji w jednym  zawodzie. Kontynuują naukę  na kolejnych kierunkach, poszerzając swoją wiedzę i umiejętności, a tym samym zwiększając swoje szanse na rynku pracy.

Nabór do szkoły trwa. Dokumenty można składać w każdą środę w godzinach od 11.00 do 15.00 w sekretariacie, który znajduje się w Szkole Podstawowej nr 3 w Wąbrzeźnie.

 

Źródło: Starostwo Powiatowe Wąbrzeźno, CWA

Foto. Nadesłane