Prelekcje podróżnicze, wycieczka szlakiem atrakcji okolic Wąbrzeźna, marsz na orientację po mieście i rajd rowerowy – tak aktywnie spędzali czas uczestnicy VII Wąbrzeskiego Festiwalu Turystycznego.

Relacje ze spotkań z podróżnikami i wystaw, towarzyszących VII Wąbrzeskiemu Festiwalowi Turystycznemu były  już  publikowane w licznych  mediach. Impreza promowała aktywne formy spędzania czasu, które były nie mniej ciekawe niż reszta festiwalowych wydarzeń.  Cykliczna  impreza  odbyła  się  po raz  siódmy, a my nadal liczymy na rozrastanie się pomysłu i ponownie szukamy chętnych do pracy w stowarzyszeniu oraz do pracy przy organizowaniu VIII edycji Wąbrzeskiego Festiwalu Turystycznego. Chęć uczestnictwa prosimy zaintonować już teraz! NAPRAWDĘ WARTO!!!

Tegoroczna impreza nie odbyłaby się bez zaangażowania, pracy i wsparcia wielu ludzi i instytucji. Chciałbym podziękować współorganizatorom: Urzędowi Miejskiemu, z którego w ramach  zadania publicznego  otrzymaliśmy wsparcie  finansowe, Wąbrzeskiemu Domowi Kultury, który uczestniczył w kosztach i wykonanej pracy. Wsparli nas sponsorzy: radna  Maja  Zielińska, firma MPL Consulting Give the Gift Dariusza  Czyżaka oraz Urząd Miasta Wąbrzeźno, od  którego  otrzymaliśmy  upominki. Podziękowania należą się również patronom medialnym: Gazecie Pomorskiej, stronie internetowej Miasta Wąbrzeźno oraz Starostwu Powiatu Wąbrzeskiego, a szczególnie Tygodnikowi „CWA”, który pisał o tej imprezie od samego początku i towarzyszył nam przez cały okres przygotowań, aż do finału.  Pomagali nam również wolontariusze: 10 młodych osób z Technikum Turystycznego Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie. DZIĘKUJĘ.

Przygotowanie festiwalu kosztowało wiele pracy,  dlatego składam szczególne podziękowania wszystkim członkom Stowarzyszenia Inicjatywa, bez  których  nie  odbyłaby  się  ta  impreza. DZIĘKUJĘ  WAM  SERDECZNIE! Szczególne podziękowania chciałbym złożyć na ręce  Kierownik   Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcikowskiego Pani Aleksandry Kurek, z którą współpracujemy i wspólnie zapraszamy podróżników oraz  na ręce  Dyrektor Wąbrzeskiego Domu Kultury Pani Gizeli Pijar – Stożyńskiej za wieloletnią współpracę, pomoc i przychylność w wielu działaniach Stowarzyszenia INICJATYWA.

Z poważaniem

Wojciech  Trzciński