– oceń w niej bezpieczeństwo w ruchu drogowym w Wąbrzeźnie.

We wrześniu br. na zlecenie Urzędu Miasta specjaliści przeprowadzili kompleksową weryfikację oznakowania drogowego – pionowego i poziomego. Sprawdzali m.in. czy znaki umieszczone są zgodnie z obowiązującymi przepisami, czy są czytelne dla użytkowników dróg, czy istnieje możliwość ich ograniczenia z zachowaniem 100% bezpieczeństwa dla użytkowników dróg. Wnioski z ich pracy,  wśród których są m.in. propozycje poprawy płynności ruchu drogowego zostaną omówione przez burmistrza Leszka Kawskiego na spotkaniu z mieszkańcami, które odbędzie się 19 października 2017 r. w Gimnazjum nr 1. Burmistrz zaprasza wszystkich zainteresowanych na godz. 18.00.

Spotkanie będzie również okazją do dyskusji o bezpieczeństwie na pozostałym terenie miasta. Dlatego też przygotowaliśmy ankietę, w której prosimy m.in. o wskazanie miejsc, które zdaniem Mieszkańców są źle oznakowane czy niebezpieczne dla uczestników ruchu drogowego.  Ankieta dostępna jest online lub w wersji papierowej w sekretariacie Urzędu Miasta (pok. nr 20). Na Państwa wypowiedzi czekamy do 18 października br.

Pamiętajmy! Ankieta nie dotyczy obszaru, który został już sprawdzony – na mapce (poniżej) oznaczony jest czerwonym kolorem.

 

ANKIETA – TUTAJ

 

Plan Miasta Wąbrzeźno - analiza bezpieczeństwa ruchu