Do końca 2017 roku mogliśmy wypowiedzieć się w sprawie zmiany organizacji ruchy drogowego w Wąbrzeźnie. Sprawa dotyczyła głównie skrzyżowania ul. 1 Maja z ul. Mickiewicza.  

Skrzyżowanie ul. 1 Maja z ul. Mickiewicza często wskazywane było na różnych spotkaniach oraz w badaniach na temat bezpieczeństwa w Wąbrzeźnie jako miejsce niebezpieczne dla ruchu drogowego. W związku z tym zarządziłem przeprowadzenie weryfikacji oznakowania drogowego – pionowego i poziomego – w centrum miasta. Wykonana ona została przez specjalistów z toruńskiej firmy Usługi Projektowo-Wykonawcze FALCON we wrześniu br. Na jej podstawie oraz konsultacji z funkcjonariuszami policji i przedstawicielami pozostałych służb porządkowych w naszym mieście, przygotowano wstępne propozycje zmian organizacji ruchu. Zostały one przedstawione na stronie internetowej Urzędu oraz na spotkaniu z mieszkańcami, które odbyło się w październiku minionego roku. Po spotkaniu opracowano dwa projekty nowej organizacji ruchu drogowego. Były to ostateczne warianty, z których  – przy pomocy ankiety – mogliśmy wybrać jeden albo w ogóle nie zgodzić się na wprowadzenie zmian.

Sonda prowadzona była od 7 listopada do 31 grudnia 2017 roku. Wśród mieszkańców rozprowadzono trzy tysiące druków ankiet, można było ją też pobrać ze strony internetowej. Ostatecznie na nasze pytanie odpowiedziało tylko 329 osób. Wariant pierwszy wybrały 122 osoby, a drugi 138 osób. Pozostali (69 osób) byli przeciwni wprowadzeniu zmian. Jak zapowiedziałem, decyzja Mieszkańców będzie dla mnie wiążąca, jeżeli ankietę wypełni co najmniej 2000 osób. Tak się niestety nie stało. Mała liczba osób biorących udział w ankiecie świadczy o tym, że większość z nas chce, aby organizacja ruchu w centrum miasta pozostała taka, jaka jest.

Burmistrz Leszek Kawski