Od 8 lutego br. wykonawcy mogą składać oferty przetargowe na budowę ścieżek pieszo-rowerowych. Oferty przyjmowane będą do 23 lutego do godz. 10.00.Projekt wykonamy w bieżącym roku przy pomocy środków unijnych, przyznanych przez Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Przetarg na roboty budowlane projektu „Ścieżki pieszo – rowerowe – alternatywa dla komunikacji samochodowej” został ogłoszony 8 lutego br. Oferty firm przyjmowane będą w sekretariacie Urzędu Miasta do 23 lutego, do godz. 10.00 (ul. Wolności 18, pok. nr 20). W tym samym dniu o godz. 10.15 nastąpi otwarcie ofert.

Termin składania ofert może ulec zmianie. Przebieg przetargu można śledzić TUTAJ.

Zakres zamówienia obejmuje budowę ścieżek pieszo – rowerowych  w Wąbrzeźnie na ulicach: Macieja Rataja – 1108,20 m, Akacjowej – 447,70 m, Okrężnej  – 178,80 m, Generała Hallera – 480,00 m i Łabędziej  – 314,50 m. W sumie pięć odcinków o łącznej długości 2,53 km, które połączą istniejące ścieżki w jeden ciąg komunikacyjny.  Na budowanych odcinkach wykonane będą również nowe zjazdy na posesje oraz oznakowania poziome i pionowe. Zadanie obejmuje również  budowę oświetlenia na odcinkach ul. Akacjowej, ul. Generała Hallera i ul. Okrężnej. Nawierzchnie ścieżek (o szerokości 2,5 – 3,5 m) mają być wyłożone masą bitumiczną, a wjazdów – kostką betonową.

Projekt na wykonanie ścieżek został wykonany przez Biuro Projektów Drogowych Patryk Schultz z Grudziądza w 2016 roku.  Koszt tego dokumentu wyniósł 44 000 zł brutto.

Wszystkie szczegóły zawarte są w ogłoszeniu przetargowym, które umieszczone jest TUTAJ. W tym roku jest to już drugie postępowanie przetargowe. Pierwsze zostało unieważnione z powodu braku ofert.  W ubiegłym roku przetarg na budowę ścieżek rowerowych ogłaszany był raz. Został  unieważniony. W  postępowaniu wzięła udział tylko jedna firma, której oferta znacznie przewyższyła kwotę zaplanowaną na przeprowadzenie tej inwestycji.

Inwestycja finansowana jest z budżetu miasta oraz z dofinansowania w wysokości 758 760,00 zł, które stanowi 35,5% wartości wydatków kwalifikowanych inwestycji. Umowę o dofinansowanie burmistrz Leszek Kawski podpisał z przedstawicielem Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 22 grudnia 2017 roku.  Projekt współfinansowany będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

O inwestycji tutaj

 

Ścieżki rowerowe - logo inwestycji