13 lutego ogłoszony został przetarg nieograniczony na przebudowę stadionu miejskiego.

Przebudowa stadionu miejskiego wykonana będzie w ramach projektu pn. „Przebudowa obiektów sportowych MKS UNIA Wąbrzeźno oraz budowa zespołu boisk przy ul. Spokojnej w Wąbrzeźnie”. Oferty firm, chcących wziąć udział w przetargu, będą przyjmowane do 28 lutego do godz. 10.00. Jeżeli termin ten nie będzie przesunięty, otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 10.15.

Zakres prac obejmuje wykonanie m.in.: nowej płyty boiska trawiastego do gry w piłkę nożną wraz z odwodnieniem całego stadionu i nawodnieniem płyty boiska, bieżni lekkoatletycznej 400 m z ilością 4 torów na okrężnej i 6 torów na prostej, skoczni do skoku wzwyż, skoczni do skoku w dal i trójskoku, skoczni do skoku o tyczce, rzutni do rzutu dyskiem i młotem, rzutni do rzutu oszczepem, rzutni do pchnięcia kulą, przebudowę krytej trybuny, przebudowę i rozbudowę budynku klubowego, przebudowę hotelu z zapleczem socjalnym klubu, utwardzenie ciągów pieszych i jezdnych, wykonanie oświetlenia zewnętrznego stadionu, wykonanie nagłośnienia zewnętrznego stadionu, wykonanie terenów zielonych, wyposażenie stadionu w sprzęt lekkoatletyczny zgodnie z wymogami PZLA dla stadionów kat. VA, wykonanie nowego ogrodzenia stadionu.

Wykonawca, który wygra przetarg, będzie miał 400 dni na przeprowadzenie robót budowlanych. Zgodnie z planem, plac budowy wraz z kompletną dokumentacją mają być przekazane wykonawcy 5 czerwca br.

Przebudowa płyty głównej boiska oraz wybudowanie elementów stadionu lekkoatletycznego będą dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki – ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej 2017. Na realizację tego zadania otrzymaliśmy 1 500 000 zł. Pozostałe koszty – ok. 7 mln zł – przebudowy stadionu zostaną pokryte z budżetu miasta.

Projekt „Przebudowa obiektów sportowych MKS Unia Wąbrzeźno oraz budowa zespołu boisk przy ul. Sportowej w Wąbrzeźnie” był przygotowany w latach 2012 i 2013. W ramach tego dokumentu wybudowano już kompleks boisk sportowych przy ul. Spokojnej (przy SP 3), wykonano plac manewrowy i parking, plac apelowy i manewrowy, nowe boiska ogrodzono i postawiono przy nich oświetlenie. Przebudowa stadionu będzie ostatnim etapem realizacji tego projektu.

 

Szczegóły dotyczące przetargu  TUTAJ

Wcześniej o inwestycji pisaliśmy  TUTAJ

 

Ministerstwo turystyki - logo