– w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.Na podstawie art. 4, ust 1 pkt 1, ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (teks jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1261 z późn. zm.), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294.) oraz niżej wymienionych sprawozdań z badań laboratoryjnych prób wody:

 

Numer sprawozdania Data poboru

próby

Data sporządzenia

sprawozdania

Miejsce poboru
1470/2018

(monitoring kontrolny –

kontrola wewnętrzna)

26.02.2018r.

 

05.03.2018r.      Stacja Uzdatniania Wody

ul. Kętrzyńskiego 3

87-200 Wąbrzeźno

1471/2017

(monitoring kontrolny –

kontrola wewnętrzna)

26.02.2018r.

 

05.03.2018r. Przedszkole „Bajka”

ul. Żeromskiego 11

87-200 Wąbrzeźno

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wąbrzeźnie stwierdza przydatność wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu publicznego w Wąbrzeźnie, miasto Wąbrzeźno. Wydana ocena odnosi się do przedłożonych wyników badania wody.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wąbrzeźnie

Małgorzata Zaleśna