Wypalanie traw jest nie tylko zabronione, ale i niebezpieczne! Nieprzestrzeganie przepisów doprowadza do nieodwracalnych strat w naturze oraz wypadków, kończących się poważnymi poparzeniami a nawet śmiercią! Za doprowadzenie do poważnego zagrożenia grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Każdego roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie odnotowują w swoich statystykach procedery wypalania traw i pozostałości roślinnych na polach i łąkach. To one są główną przyczyną powstawania groźnych pożarów lasów, łąk i zabudowań gospodarczych w marcu i kwietniu. Pomimo że wypalanie traw jest zabronione, proceder ten – jak podaje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – uprawiany jest w naszym powiecie nagminnie.

– Efektem bezmyślnego wypalania traw są wielomilionowe straty materialne, nieodwracalne straty w środowisku naturalnym oraz wypadki z ludźmi, kończące się poważnymi poparzeniami a nawet śmiercią – pisze w swoim apelu do mieszkańców komendant powiatowy PSP p.o. bryg. Ireneusz Wiśniewski.

Wypalanie traw i pozostałości roślinnych jest zabronione. Osoby, które nie przestrzegają zakazu będą karane. Na naruszenie tego przepisu grozi kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość może wynieść do 5000 zł. Natomiast Kodeks karny stanowi: Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

 

Apel Komendy Powiatowej PSP w Wąbrzeźnie

Foto. Komenda Powiatowa PSP Wąbrzeźno