15 maja 2018 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Wąbrzeźnie swój złoty jubileusz pożycia małżeńskiego obchodziły dwie pary małżeńskie.

Państwo Alicja i Alfred Kufflowie oraz państwo Kazimiera i Antoni Wiśniewscy obchodzili jubileusz 50. rocznicy zawarcia związku małżeńskiego. Ta piękna rocznica stała się się okazją do uhonorowania par Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wczoraj w Urzędzie Stanu Cywilnego – w imieniu Prezydenta – medale te wręczył Jubilatom burmistrz Leszek Kawski.

Spotkanie, podczas którego Jubilatom towarzyszyła rodzina i znajomi, przebiegło w bardzo sympatycznej atmosferze. Były gratulacje, kwiaty, upominki, życzenia oraz tradycyjna lampka szampana.

Państwo Kufflowie zawarli związek małżeński 24 czerwca 1967 r. w Wąbrzeźnie, mają troje dzieci i czworo wnucząt. Państwo Wiśniewscy pobrali się 26 sierpnia 1967 r. w Wąbrzeźnie, wychowali troje dzieci, mają jedenaścioro wnucząt i sześcioro prawnucząt.

Wszystkim Jubilatom serdecznie gratulujemy.

 

Ps. Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie może otrzymać każda para, która ma pięćdziesięcioletni staż małżeński. Zgłoszenia mogą dokonać sami jubilaci lub ich rodzina (za zgodą jubilatów) w tutejszym Urzędzie Stanu Cywilnego (ul. Wolności 18), najwcześniej 6 miesięcy przed datą jubileuszu.