Od 18 czerwca w WDK wystawa „Wszyscy jesteśmy migrantami. Listy polskich emigrantów z Ameryki z końca XIX wieku”. Uroczyste otwarcie o godz. 11.00.

 

– W roku 1941 historyk Witold Kula w kilku skrzyniach zalegających w piwnicy Archiwum Akt Dawnych w Warszawie odnalazł listy, które słali do krewnych w zaborze rosyjskim emigranci ze Stanów Zjednoczonych i Brazylii. Listy te nigdy nie dotarły do adresatów. Zostały zatrzymane przez carską cenzurę.

Szacuje się, że od połowy XIX wieku do wybuchu I wojny światowej z terenów, podzielonej zaborami Polski wyemigrowało do Stanów Zjednoczonych 2,5 miliona ludzi, a do Brazylii ponad 100 tysięcy. Dziś jednak zapominamy o tych masowych wyjazdach Polaków i nie potrafimy ich powiązać z analogicznymi migracjami innych ludzi, co uwidacznia się wyraźnie w debacie publicznej dotyczącej tzw. kryzysu uchodźczego. Zwykliśmy myśleć o migrantach i uchodźcach jako o „Innych”. Tymczasem większość z nas ma wśród przodków lub współczesnych bliskich kogoś, kto opuścił kraj, szukając bezpieczeństwa bądź lepszego życia. Decyzja o emigracji to często ostateczność, próba wydostania się z trudnej sytuacji politycznej (okupacji, dyktatury, wojny, prześladowań) bądź ekonomicznej, gdy inne sposoby zawiodły. Być może listy emigrantów – którzy mogliby być naszymi pradziadkami – z Ameryki pomogą nam (od)zyskać naszą własną zbiorową pamięć migracyjną. To opowieść o nas jako migrantach– tak opisuje wystawę kuratorka dr Natalia Bloch. Fragmenty listów polskich emigrantów z Ameryki lat 1891-1892 ocalone z historycznej zawieruchy, dokumenty i fotografie składają się na poruszający obraz doświadczenia bycia migrantem. Jeżeli chcecie Państwo dowiedzieć się o codzienności życia polskich emigrantów, ich doświadczeniach i rozterkach zapraszamy do WDK.