9 lipca 2018 roku rozebraliśmy kolejny barak mieszkalny. Tym razem był to obiekt przy ul. Strażackiej 2.

Jest to już piąty budynek, który ze względu na bardzo zły stan techniczny zniknął z zasobów mieszkaniowych miasta. W budynku było sześć lokali mieszkalnych, które zajmowały rodziny dwuosobowa, trzyosobowa i dziewięcioosobowa oraz trzy jednoosobowe. Łączna jego powierzchnia użytkowa wynosiła 187,96 m2.

Wszystkie rodziny otrzymały mieszkania zamienne w zasobach komunalnych miasta.

Przypomnijmy. Pierwszy „barak” rozebrany został w 2012 roku przy ul. Strażackiej 4. Mieszkało w nim 6 rodzin. Kolejne: przy ul. Wspólnej 29 (trzy rodziny) w 2015 r., przy ul. Matejki 47 (cztery rodziny) w 2016 roku; przy ul. Matejki 49 (siedem rodzin) w 2017 r. Do wyburzenia został jeszcze jeden barak – przy ul. Matejki 51. Jest tam siedem lokali mieszkalnych. Trudno dzisiaj określić termin jego rozbiórki, zależy to bowiem od możliwości przydziałów mieszkań zamiennych dla rodzin, które tam mieszkają.

Fot. Urząd Miasta, Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej