W 2018 roku do utylizacji zgłoszono 38,15 t wyrobów azbestowych.

Od 2011 roku do grudnia 2017 roku w Wąbrzeźnie zutylizowano ogółem 164,3 t wyrobów na łączną kwotę 97.646,88 zł. Do unieszkodliwienia, demontażu i wywiezienia pozostało jeszcze – według danych na 31 grudnia 2017 roku – 456,85 t płyt azbestowo-cementowych, które są na 165 dachach budynków mieszkalnych, gospodarczych, garaży i wiat, oraz 4580 m rur i złączy azbestowo-cementowych.

W tym roku do Urzędu wpłynęło 14 wniosków na demontaż i odbiór ok. 38,15 tony azbestu (13 wniosków od osób fizycznych i 1 od Gminy Miasto Wąbrzeźno). Koszt tego zadania, który wyniesie do 27 276,82 zł, pokryty zostanie w 70% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu i w 30% z budżetu miasta.

Demontażem, wywozem i unieszkodliwieniem azbestu zajmie się firma PHU „Gra-Mar” z Kowalewa Pomorskiego. Firma została wybrana w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego.  Azbest powinien być zutylizowany do końca października 2018 r.

Na całkowite usunięcie wyrobów azbestowych i ich zutylizowanie – zgodnie z Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu – właściciele nieruchomości mają czas do 2032 roku. Dotacje na jego usunięcie przydzielane są każdego roku na wniosek właściciela nieruchomości. Wnioski przyjmowane są w pierwszych miesiącach danego roku, po ogłoszeniu naboru przez nasz Urząd.

Szczegóły zawarte są w Regulaminie udzielania dotacji dla przedsięwzięć z zakresu usuwania azbestu w ramach realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Wąbrzeźno na lata 2012-2032″.