4 lipca br. do Urzędu Miasta Wąbrzeźno wpłynęła oferta Wąbrzeskiego Klubu Sportów i Sztuk Walki na realizację zadania publicznego pt. „Wyjazd integracyjny na turniej karate w Syke”. Stowarzyszenie chce wykonać to zadanie w trybie „małego grantu”.

Każdy, w terminie 7 dni od opublikowania tej informacji,  tj. do 16.07.2018 r., może zgłosić swoje uwagi do złożonej oferty. Po upływie tego terminu i rozpatrzeniu ewentualnych uwag, umowa na dofinansowanie tego zadania zostanie podpisana.

Wszelkie uwagi prosimy kierować na adres: Urząd Miasta Wąbrzeźno, ul. Wolności 18, 87-200 Wąbrzeźno z dopiskiem „Mały grant – uwagi”.

 

Treść oferty: TUTAJ