Radni zgodzili się na zwiększenie w budżecie miasta środków na przebudowę stadionu.

Do przetargu na „Przebudowę obiektów sportowych MKS UNIA Wąbrzeźno oraz budowę zespołu boisk przy ul. Spokojnej w Wąbrzeźnie”, który został ogłoszony 5 czerwca br., oferty można było składać do 29 czerwca br. do godz. 10.00. Jest to drugie postępowanie przetargowe na to zadanie.

Na ogłoszenie odpowiedziało konsorcjum firm: Lider Konsorcjum: Spółka Budowlano – Usługowa „Budex” Lutomirski i Wspólnicy Sp.j. z Lipna, członek Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Gretasport” Ilona Stańczyk. Firma chce wykonać zadanie za 9.400.890,00 zł brutto, zapewniając pięcioletni okres gwarancji na wykonane prace.

W budżecie miasta na wykonanie tego projektu zabezpieczono 8.328.101,02 zł brutto. Ponieważ kwota ta jest mniejsza od uzyskanej w przetargu, burmistrz zwrócił się do Rady Miasta o wprowadzenie zmian w tegorocznym budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta. Radni na sesji, którą zwołano w trybie nadzwyczajnym, jednomyślnie poparli wniosek burmistrza, zwiększając środki na wykonanie kompleksowej przebudowy stadionu MKS Unia.

Aktualnie prowadzona jest dalsza procedura zgodnie z zasadami udzielenia zamówień publicznych.

 

Ministerstwo turystyki - logo

Projekt pn. „Przebudowa obiektów sportowych MKS Unia Wąbrzeźno oraz budowa zespołu boisk przy ul. Spokojnej w Wąbrzeźnie” dofinansowany będzie przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej – edycja 2017 r. w wysokości 1,5 mln zł.

 

 

Fot. Archiwum UM