22 funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji otrzymało awans na wyższy stopnień, dwóch uhonorowano odznaczeniami państwowymi.

Wręczenie awansów odbyło się w czasie lipcowych obchodów Święta Policji. W wydarzeniu tym udział wziął burmistrz Leszek Kawski. Wśród gości byli również m.in.: Józef Ramlau – wicewojewoda kujawsko – pomorski, insp. Mirosław Elszkowski – zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy,  Krzysztof Maćkiewicz – starosta wąbrzeski, Adam Puchała – przewodniczący Rady Powiatu Wąbrzeskiego, Stanisław Szarowski – wójt gminy Dębowa Łąka, Jerzy Dutkiewicz – wójt gminy Książki, Władysław Łukasik – wójt gminy Ryńsk, Krzysztof Grzybek – komendant Straży Miejskiej w Wąbrzeźnie i przedstawiciele Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Wąbrzeźnie.

Poza awansami wręczono również odznaczenia państwowe. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem Srebrnym  za Długoletnią Służbę odznaczony został asp. szt. Jacek Frankiewcz oraz Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji brązową odznaką Zasłużony Policjant odznaczony został asp. szt. Maciej Hemmerling.

Awansowanym i odznaczonym funkcjonariuszom podziękowania za ich trudną i pełną poświęcenia służbę na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz życzenia sukcesów zawodowych złożyli – w imieniu wszystkich samorządów powiatu wąbrzeskiego – starosta Krzysztof Maćkiewicz oraz wojewoda Józef Ramlau i insp. Mirosław Elszkowski. Komendant powiatowy insp. Mirosław Joppek podziękował funkcjonariuszom za rzetelną służbę, a władzom samorządowym za wsparcie i wspólne działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa w naszym powiecie.

Wszystkim awansowanym i odznaczonym funkcjonariuszom serdeczne gratulacje!