Do 15 sierpnia można składać wioski o przyznanie stypendium sportowego, nagród i wyróżnień na okres od września 2018 roku do lutego 2019 roku.

Stypendia sportowe, nagrody i wyróżnienia przyznawane są osobom, które osiągają sukcesy w dyscyplinach sportowych, mających dla naszego samorządu szczególne znaczenie. Są to piłka nożna, piłka ręczna, karate, pływanie, rugby, lekkoatletyka, brydż sportowy, taniec, kulturystyka, fitness i podnoszenie ciężarów.

Wniosek o przyznanie stypendium sportowego może złożyć każdy zainteresowany. Przyznawane jest mieszkańcom Wąbrzeźna, którzy w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (przed złożeniem wniosku) zostali powołani do Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej lub Polskiej Reprezentacji Paraolimpijskiej albo zajęli miejsca od I do III w mistrzostwach świata, Europy, Polski, pucharze Polski czy też ogólnopolskiej olimpiadzie młodzieży, albo są zawodnikami zespołu, który brał udział w półfinale zawodów szczebla centralnego.

Wysokość stypendium sportowego wynosi od 100 do 500 zł miesięcznie. Przyznawane jest na okres od marca do sierpnia oraz od września do lutego. Termin składania wniosków o przyznanie stypendium na okres od września 2018 r. do lutego 2019 roku mija 15 sierpnia 2018 roku. Kolejny nabór dotyczyć okresu od lutego do sierpnia 2019 roku.

Wnioski można składać w sekretariacie Urzędu Miasta (ul. Wolności 18, pok. nr 20).

O nagrody sportowe i wyróżnienia można występować w każdym czasie w ciągu roku. Przyznawane są one mieszkańcom, którzy zajęli od I do VI miejsca w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich albo I – VI miejsca w mistrzostwach świata, Europy, Polski, Pucharze Polski, ogólnopolskiej olimpiadzie młodzieży albo w mistrzostwach wojewódzkich lub międzywojewódzkich; oraz trenerom, którzy doprowadzili zawodników do jednego z tych sukcesów.

Nagrody są jednorazowe i w zależności od osiągniętego wyniku wynoszą od 100 do 1 500 zł. Wyróżnieniem może być medal, dyplom, puchar bądź nagroda rzeczowa.

 

Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów, nagród i wyróżnień zawarte są w Uchwale nr XXV Rady Miasta z 25 stycznia 2017 roku (tutaj).

 

W bieżącym roku burmistrz uhonorował już stypendiami i nagrodami dziesięciu sportowców. Gala wręczenia nagród odbyła się 5 maja w wąbrzeskim Ratuszu (pisaliśmy o tym TUTAJ).