Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wąbrzeźnie stwierdził przydatność wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu publicznego w Wąbrzeźnie.

W ramach cyklicznego monitoringu kontrolnego do badania pobrano próbki wody z punktu poboru: Urząd Gminy, ul. Mickiewicza 21, 87-200 Wąbrzeźno. Po przeprowadzonych badaniach Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wąbrzeźnie potwierdził przydatność wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu publicznego w Wąbrzeźnie.

Informacja PPIS w Wąbrzeźnie