Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wąbrzeźnie, po przeprowadzonych badaniach kontrolnych wody, stwierdził, że woda z wodociągu publicznego w Wąbrzeźnie jest zdatna do picia.

Woda do badania była pobrana ze Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Kętrzyńskiego.

 

Pismo Powiatowego Inspektora Sanitarnego