Miejska Komisja Wyborcza w Wąbrzeźnie podała swój skład oraz wyznaczyła terminy dyżurów.

Na swoim pierwszym posiedzeniu Miejska Komisja Wyborcza w Wąbrzeźnie spośród swojego składu wybrała przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego oraz określiła terminy dyżurów przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych i burmistrza.

W skład Miejskiej Komisji Wyborczej wchodzą: Barbara Barwińska, Dorota Błaszkiewicz, Joanna Garczyńska – Klimek, Bożena Barbara Grochowalska, Małgorzata Teresa Homa, Sandra Maria Nóżka, Grażyna Szulc, Agnieszka Ewa Śmigielska, Izydor Żółtowski. Funkcję przewodniczenia komisji powierzono Joannie Garczyńskiej-Klimek, a zastępcy – Dorocie Błaszkiewicz.

Dyżury komisja rozpoczęła 13 września. Listy kandydatów na radnych oraz na burmistrza można składać w terminach:

– 14 września od godz. 9.00 do godz. 15.00,

– 15 września od godz. 9.00 do godz. 14.00,

– 17 września od godz. 9.00 do godz. 24.00,

– 24 września od godz. 9.00 do godz. 15.00,

– 25 września od godz. 9.00 do godz. 15.00,

– 26 września 0d godz. 9.00 do godz. 24.00.