Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Toruniu zaprasza do udziału w konkursie „Elektroniczne Centrum Aktywizacji Młodzieży.

Zadaniem uczestnika jest nagranie filmiku, trwającego maksymalnie 1 minutę), reklamującego strony www.dokariery.pl oraz www.ecam.ohp.pl.

Konkurs jest przeznaczony dla osób w wieku 15-25 lat. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia zgody rodziców lub opiekunów.

Termin składania prac:

ETAP PODSTAWOWY- do 05.12.2018 r. ETAP WOJEWÓDZKI- do 10.12.2018 r.

Prace konkursowe wraz z wymaganą dokumentacją zgłoszeniową należy przesłać na adres:

Punkt Pośrednictwa Pracy OHP w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 35 z dopiskiem „Konkurs ECAM”, lub przesłać drogą mailową wraz z załącznikami na adres ppp.wabrzezno@ohp.pl

Więcej informacji, regulamin konkursu i dokumentacja zgłoszeniowa dostępne są w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Wąbrzeźnie.