Zapraszamy młodzież uczącą się oraz osoby bezrobotne do korzystania z usług Punktu Pośrednictwa Pracy w Wąbrzeźnie.

Pośrednictwo pracy prowadzimy przez cały rok, a naszymi Klientami są osoby w wieku od 15 do 25 roku życia.

Osoby, zainteresowane podjęciem pracy za pośrednictwem Punktu Pośrednictwa Pracy w Wąbrzeźnie, muszą spełniać następujące wymagania:

* ukończony 15 rok życia,

* ważna legitymacja szkolna, studencka bądź dowód osobisty,

* numer pesel,

* w przypadku osób niepełnoletnich – zgoda rodzica lub opiekuna na podjęcie pracy,

* osobiste stawiennictwo w celu rejestracji.

Dodatkowych informacji udziela pośrednik w Punkcie Pośrednictwa Pracy.

Adres siedziby:

Ochotnicze Hufce Pracy

Punkt Pośrednictwa Pracy

Ul. Wolności 35

87-200 Wąbrzeźno

Tel. 530 543 083

e-mail: ppp.wabrzezno@ohp.pl