Ulica Tysiąclecia przechodzi gruntowną modernizację. Kilka dni temu położono asfalt na ostatnim odcinku.

Remont ulicy Tysiąclecia przebiega w dwóch etapach. Pierwszy prowadzony był w roku ubiegłym i dotyczył odcinka od ul. Sportowej do ul. Spokojnej. Drugi toczy się w 2018 roku i objął pozostałą część ulicy, czyli od ul. Spokojnej do ul. Grudziądzkiej. Wykonanie tej ulicy było możliwe dzięki dwóm inwestycjom – przebudowie ulic Wiśniowej i 750-lecia Wąbrzeźna oraz ulic Mickiewicza, Krasińskiego i Słowackiego. Próbne masy asfaltowe z tych inwestycji położone zostały właśnie na ul. Tysiąclecia. Dodamy jeszcze, że w ubiegłym roku – poza odcinkiem Tysiąclecia – w podobny sposób wyremontowano jeszcze ul. Sportową.

Przed położeniem masy asfaltowej w ulicy Tysiąclecia najpierw ekipa Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji wybudowała kanalizację deszczową i gazownicy położyli nitkę  gazową. Natomiast kolejna ekipa – tym razem z Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych stare i zniszczone krawężniki oraz fragmenty chodników wymieniła na nowe.

Na ul. Tysiąclecia trzeba jeszcze oznaczyć przejścia dla pieszych i położyć próg spowalniający w okolicy Szkoły Podstawowej nr 3. Prace te mają być wykonane w przyszłym tygodniu.