Mieszkańców Wąbrzeźna uprzejmie informujemy, że należności z tytułu podatków, opłat lokalnych i innych zobowiązań można uiszczać gotówkowo w kasie Urzędu lub bezgotówkowo na konto Urzędu Miasta.

Kasa Urzędu Miasta Wąbrzeźno od 5 listopada 2018 roku czynna jest w godz. 8.00 – 11.30 od poniedziałku do piątku włącznie. Po godzinie 11.30 w kasie będzie można płacić kartą płatniczą, ale tylko za czynności urzędowe w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Przypominamy, że za wpłaty na konto, bank nie pobiera opłat. Konto Urzędu Miasta Wąbrzeźno: Bank Gospodarki Żywnościowej Warszawa nr konta 26 2030 0045 1110 0000 0219 3680. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjmowane są na indywidualne konto podatnika, prowadzone w Banku Gospodarki Żywnościowej Warszawa, numer konta podawany jest przy składaniu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.