Wczoraj – 15 listopada salę gimnastyczną Szkoły Podstawowej nr 2 zamieniono w salę koncertową. Na jej scenie stanęli uczniowie, nauczyciele i rodzice, zapraszając publiczność do wysłuchania koncertu z okazji setnej rocznicy odzyskania Niepodległości.

 

W jego programie były pieśni patriotyczne, które prowadziły słuchaczy przez kolejne dzieje Polski i po jej drodze do wolności. Pierwszą zaprezentowaną pieśnią była Bogurodzica, napisana przez nieznanego autora we wczesnym średniowieczu. To właśnie ją śpiewało polskie rycerstwo pod Grunwaldem oraz w bitwie pod Warną. Została też odśpiewana podczas koronacji Władysława Warneńczyka, a w XV wieku była hymnem królewskim dynastii Jagiellonów. Kolejne pieśni  to m.in. Boże, coś Polskę, Rota, Pierwsza Brygada, Rozmaryn,  Przybyli ułani pod okienko, Białe róże, O Jesieńku, Czerwone maki na Monte Cassino, Mury, Żeby Polska była Polską.

Półtoragodzinny koncert był wzruszającym spotkaniem z naszą historią i dokumentem epoki. Został nagrodzony gromkimi brawami.