Dobiegł końca pierwszy etap realizacji naszego projektu „Ścieżki pieszo-rowerowe – alternatywa dla komunikacji samochodowej”.

Inwestycję pn. „Ścieżki pieszo-rowerowe – alternatywa dla komunikacji samochodowej” rozpoczęliśmy latem bieżącego roku. Zadanie to wykonuje wąbrzeskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD Sp. z o.o., wybrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Prace przy tej inwestycji zostały podzielone na cztery etapy.  Pierwszy to budowa ścieżek na ulicach Generała Hallera (480,00 m) i Okrężnej (178,80 m), a kolejne to ul. Macieja Rataja – 1108,20 m, ul. Akacjowa – 447,70 m i ul. Łabędziej – 314,50 m. Wszystkie te odcinki, o łącznej długości 2529,2 m, połączą istniejące ścieżki w jedną dużą pętlę.

Pierwsze efekty realizacji tego projektu możemy już zobaczyć. Na ulicach Generała Hallera i Okrężnej ścieżki są już wybudowane. Trzeba tam jeszcze nanieść białą linię, oddzielającą drogi dla pieszych i rowerzystów, oraz urządzić przejścia i przejazdy przez ulice. Na tych dwóch odcinkach postawiono również nowe oświetlenie.  Nie zapomnieliśmy również o osobach niedowidzących i niewidzących,  tak jak na innych wcześniej przebudowywanych drogach, miejsca zejścia na pasy oznaczone są żółtymi elementami punktowo wypukłymi.

Inwestycja, zgodnie z umową podpisaną z wykonawcą przez burmistrza Leszka Kawskiego 18 lipca 2018 r., ma być zakończona w październiku 2019 roku. Przy okazji budowy ścieżek będą wykonane nowe zjazdy na posesje, oznakowania poziome i pionowe oraz wybudowane będzie jeszcze nowe oświetlenie na odcinku ul. Akacjowej. Wszystkie ścieżki będą miały nawierzchnię bitumiczną. Tak jak na Generała Hallera i Okrężnej, ciąg pieszy będzie miał kolor szary, a rowerowy lub pieszo – rowerowy czerwony. Pomiędzy nimi przebiegać będzie biała linia. Szerokość ścieżek wynosić będzie od 2,5 do 3,5 m.

Za wybudowanie 2529,2 m ścieżek zapłacimy 2698731,13 zł brutto. Na realizację tego projektu otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w wysokości 758 760,00 zł.

Wcześniej o inwestycji pisaliśmy tutaj