1 grudnia br. rusza nabór grup zorganizowanych do udziału w jednodniowych wycieczkach oraz pięciodniowych wyjazdach na „zielone szkoły” do parków krajobrazowych.

 

Oferta tej atrakcyjnej edukacji ekologicznej skierowana jest do uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego. Jej organizatorem jest Urząd Marszałkowski. Wyjazdy odbędą się w 2019 roku.

Jednodniowe pobyty w parkach planowane są w kwietniu i maju 2019 r. Przeznaczone są dla czterdziestoosobowych grup uczniów i ich opiekunów z klas 4 – 8. Oferta skierowana jest do placówek edukacyjnych z regionu i gmin sąsiednich województw, które znalazły się w obszarze parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego oraz Parku Narodowego Bory Tucholskie. Zajęcia poświęcone będą tematyce proekologicznej oraz przybliżą uczniom dziedzictwo przyrodnicze naszego województwa. Urząd Marszałkowski zapewnia transport, profesjonalne prowadzenie zajęć przez animatorów zajęć, ciepły poczęstunek „kuchni polowej” oraz konkursy z nagrodami.

O udziale w wycieczce decyduje pierwszeństwo zgłoszeń. Zgłoszenia można przesyłać na adres mailowy wycieczka@kujawsko-pomorskie.pl od dnia 1 grudnia 2018 r. na formularzu zgłoszeniowym. Z aktywności tej mogą skorzystać placówki, które nie korzystały z tej formy zajęć w roku 2018.

Harmonogram – jednodniowe wycieczki 2019 r

Karta zgłoszenia na jednodniową wycieczkę

Regulamin jednodniowych wycieczek 2019 r

 

„Zielone szkoły”

Pięciodniowe pobyty dzieci i młodzieży szkolnej (wraz z opiekunami) w parkach krajobrazowych naszego regionu zaplanowano w czerwcu i we wrześniu. Zaproszenie skierowane jest do uczniów klas 4 – 8  szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego oraz gmin z sąsiednich województw, które znalazły się w obszarze parków krajobrazowych oraz Parku Narodowego Bory Tucholskie. Cel to wypoczynek połączony z intensywną edukacją przyrodniczą. „Zielone szkoły” prowadzone będą na terenie wyspecjalizowanych ośrodków edukacji ekologicznej. Organizatorzy zapewniają: zakwaterowanie, wyżywienie, transport, pomoce dydaktyczne oraz zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej, a także gry terenowe. Jak zaznaczają organizatorzy, programy pobytów opracowali „zieloni edukatorzy” we współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami, działającymi w branży turystycznej.

 

Formularze zgłoszeniowe należy przesyłać na adres zielonaszkola@kujawsko-pomorskie.pl od 1 grudnia. Decyduje kolejność zgłoszeń. Z aktywności tej mogą skorzystać placówki, które nie korzystały z tej formy zajęć w roku 2018.

Zielone szkoły regulamin naboru 2019 r

Karta zgłoszenia na zieloną szkołę 2019 r

 

Harmonogram wyjazdów:

  • Brodnicki Park Krajobrazowy,  3-7 czerwca 2019 r.,
  • Brodnicki Park Krajobrazowy, 16-20 września 2019 r.,
  • Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy, 3-7 czerwca 2019 r.,
  • Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy, 10-14 czerwca 2019 r.,
  • Krajeński Park Krajobrazowy, 3-7 czerwca 2019 r.,
  • Nadgoplański Park Tysiąclecia, 10-14 czerwca 2019 r.,
  • Tucholski Park Krajobrazowy, 10-14 czerwca 2019 r.,
  • Tucholski Park Krajobrazowy, 9-13 września 2019 r.,
  • Wdecki Park Krajobrazowy, 10-14 czerwca 2019 r.,
  • Zespół  Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą, 16-20 września 2019 r.,

 

Projekt „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!” realizowany jest  przez Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, jak również Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.