Uczniowie klas ósmych, dzięki inicjatywie nauczycielki języka angielskiego – Anny Rydlewskiej-Chabros, mają okazję raz w miesiącu porozmawiać z mieszkańcami krajów anglojęzycznych online.

 

 

Projekt „Live English” to autorski program wprowadzania uczniów do świata realnego języka mówionego, osłuchania z językiem oraz ośmielenia do mówienia w przyjaznych warunkach.

W listopadzie piętnastominutowe rozmowy w sieci były prowadzone z mieszkanką Wielkiej Brytanii, Magdą Powell. Uczniowie z zainteresowaniem słuchali o jej miejscu zamieszkania, pogodzie, zainteresowaniach oraz Brytyjczykach. Każdy z uczniów mógł zadać pytanie, odpowiedzieć na pytania zadane przez M. Powell. Rozmowy przebiegały w miłej atmosferze.

O dużej świadomości uczniów w kwestii znaczenia znajomości języków obcych świadczy fakt, że chętnie uczestniczyli w rozmowie, byli bardzo skupieni oraz żywo reagowali podczas rozmów. Po zakończonych sesjach uczniowie mieli możliwość podzielenia się swoimi spostrzeżeniami, ocenienia swoich umiejętności językowych oraz poziomu zrozumienia wypowiedzi.

Po pierwszych rozmowach uczniowie entuzjastycznie podeszli do kontynuowania „Live English” i z niecierpliwością czekają na kolejne spotkania.

(ar-ch)