Opracowano materiały informacyjne na temat miejsc udzielania pomocy osobom bezdomnym w województwie kujawsko-pomorskim. Zajrzyjcie do nich, aby wiedzieć jak mądrze pomagać!

Podobnie jak w latach poprzednich, Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Toruniu,  opracował i wydrukował informatory, plakaty i ulotki dotyczące szczegółów związanych z działalnością placówek udzielających pomocy i wsparcia dla osób bezdomnych w naszym regionie. Przedstawione w nich informacje zostały pozyskane na podstawie badania ankietowego, przeprowadzonego wśród schronisk, noclegowni, ogrzewalni, jadłodajni czy stołówek, w których osoby bezdomne mogą skorzystać z pomocy.

Gorącą zachęcamy do zapoznania się z nimi. Informacje, które zostały w nich zamieszczone pomogą nam mądrze pomóc osobie bezdomnej. Upowszechniajcie też treść materiałów wśród swoich znajomych, w miejscu pracy, nauki itp.

Pamiętajmy! Zima to pora roku, która jest niebezpieczna dla osób starszych, schorowanych i samotnych, dla będących w trudnej sytuacji finansowej i dla bezdomnych. Dlatego też upewnijmy się czy nasz sąsiad, znajomy nie potrzebuje pomocy. Bądźmy czujni i alarmujmy służby porządkowe, gdy spotkamy osoby zagrożone zamarznięciem lub znamy sytuacje, w których takie niebezpieczeństwo może wystąpić. Pamiętajmy – od naszej reakcji może zależeć czyjeś życie. Reagujmy i nie bądźmy obojętni wobec tych, którzy potrzebują wsparcia!

 

INFORMATOR na temat miejsc udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym

Jak mądrze pomagać – plakat

Wykaz miejsce udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym – plakat

Wykaz miejsc udzielania pomocy osobom bezdomnym – ulotka