Państwowa Komisja Wyborcza wraz  z Krajowym Biurem Wyborczym zapraszają do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”.

 

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a jego celem jest upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego i propagowania idei udziału w wyborach oraz świadomego uczestnictwa z procesie wyborczym.

Zgłoszenia uczniów do konkursu przyjmowane są przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu do 31 stycznia 2019 roku włącznie na adres: tor-anita.swiatkowska@kbw.gov.pl.

Dla najlepszych trzech uczestników etapu wojewódzkiego przewidziane są nagrody rzeczowe o wartości od 150 do 250 zł, a dla trzech najlepszych finalistów (etap ogólnopolski) nagrody finansowe od 600 zł do 1300 zł. Nagrodę finansową w wysokości 600 zł otrzymają również opiekunowie każdego z trzech laureatów konkursu.

Regulamin III Edycji Konkursu Wybieram Wybory-1

Wykaz Delegatur- III Edycja Konkursu Wybieram Wybory

Zgłoszenie do konkursu-III Edycja Konkursu Wybieram Wybory

Oświadczenie uczestnika niepełnoletniego-bez zgody na udostępnienie-III Edycja Konkursu Wybieram Wybory

Oświadczenie uczestnika pełnoletniego-III Edycja Konkursu Wybieram Wybory

Oświadczenie nauczyciela-III Edycja Konkursu Wybieram Wybory