Burmistrz Wąbrzeźna ogłosił przetarg nieograniczony na budowę linii oświetlenia fragmentu ścieżki pieszo-rowerowej wraz z monitoringiem, biegnącej wzdłuż Jeziora Zamkowego.

 

8 stycznia 2019 roku otworzyliśmy podstępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w formule „zaprojektuj i wybuduj”.  Dotyczy ono zaprojektowania i wybudowania linii oświetlenia fragmentu ścieżki pieszo-rowerowej przy Jeziorze Zamkowym – na odcinku od terenów za byłym klubem Spójnia do ul. Łabędziej.  Termin składania ofert wyznaczony został do 23 stycznia 2019 roku, do godz. 10.00.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji budowlanej oraz robót budowlano – montażowych linii oświetlenia  ścieżki pieszo – rowerowej na długości ok. 1200 m oraz zamontowanie 34 słupów oświetleniowych  i  zainstalowanie na nich 18 kamer.

Kamery będą podłączone do miejskiego systemu monitoringu.  Zostały już zakupione, a ich koszt został pokryty z programu Bezpieczne Wąbrzeźno – edycja II, który realizowaliśmy w minionym roku.  Oświetlona ścieżka oraz zainstalowany monitoring znacznie poprawią poziom bezpieczeństwa w tyj rejonie miasta.

Zadanie ma być wykonane do 28 czerwca 2019 roku, przy czym na dokumentację projektową wykonawca będzie miał 40 dni od dnia podpisania umowy.

 

Ogłoszenie przetargowe zainteresowani znajdą TUTAJ