W Urzędzie kontynuowane są rozmowy w sprawie powołania do życia młodzieżowej rady miasta.

 

Wczoraj w Urzędzie Miasta prowadzone były rozmowy na temat powołania organu doradczo-konsultacyjnego, w skład którego mają wejść uczniowie szkół. Zaproszenie burmistrza Tomasza Zygnarowskiego oraz jego zastępcy do udziału w nich przyjęli dyrektorzy wąbrzeskich podstawówek, Gimnazjum, Zespołu Szkół we Wroniu oraz przedstawiciele Starostwa Powiatowego – wicestarosta wąbrzeski Karol Sarnecki oraz kierownik Wydziału Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu – Krzysztof Buchmiet. Inicjatywa  utworzenia uczniowskiej rady została przyjęta z zainteresowaniem. Wstępnie omówiono sposób jej powołania i funkcjonowania. Kolejnym krokiem będzie spotkanie z przedstawicielami poszczególnych uczniowskich rad szkolnych i ich opiekunami, które ma odbyć się 31 stycznia br. Będzie to już druga w tym gronie dyskusja. Po raz pierwszy burmistrzowie z uczniami rozmawiali  7 grudnia ubiegłego roku. Po przedstawieniu im oferty współpracy, dostali czas na jej przemyślenie. Styczniowe spotkanie może zatem być wypełnione ciekawymi propozycjami na dobre działanie młodzieżowej rady.

Wcześniej na ten temat pisaliśmy TUTAJ

 

Na drugim zdjęciu od lewej: burmistrz Tomasz Zygnarowski, dyrektor Gimnazjum nr 1 – Ewa Sajkowska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 – Ilona Czarnecka, pracownik Urzędu Miasta – Arleta Fidurska, wicestarosta wąbrzeski Karol Sarnecki, dyrektor Zespołu Szkół we Wroniu – Bogusław Gumuła, zastępca burmistrza Wojciech Trzciński, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 – Małgorzata Taczyńska i kierownik Wydziału Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu w Starostwie Powiatowym – Krzysztof Buchmiet