Zaproszenie dla uczniów klas 4 – 7 szkół podstawowych do udziału w konkursie „Ekologiczny edukator szkolny”.

 

Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym”. Zadaniem uczestników jest przygotowanie projektu związanego z ochroną środowiska i walorami przyrodniczymi obszarów chronionych województwa kujawsko-pomorskiego. Projekt może być wykonany dowolnej formie. Na realizację pracy konkursowej można otrzymać grant w wysokości 650 złotych. Pracę należy udokumentować, między innymi w formie filmu, reportażu, prezentacji czy wydawnictwa i złożyć do 1 czerwca.

Zgłoszenia udziału do 22 lutego. Nagrodami dla 5 finalistów konkursu są rowery górskie. Klasa ucznia, który zwycięży w konkursie wygra udział w „zielonej szkole”.

Organizatorem konkursu jest Urząd Marszałkowski

Formularz zgłoszenia EKOLIDER

Oświadczenie dla rodzica-opiekuna

REGULAMIN KONKURSU W RAMACH KAMPANII EDUKACYJNEJ EKOLOGICZNY EDUKATOR SZKOLNY