W lutym rozpocznie się procedura rekrutacji dzieci do przedszkola, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych.

 

 

Ustalone są już terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym również terminy składania dokumentów do Przedszkola Miejskiego „Bajka” oraz do oddziałów przedszkolnych i klas I w Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole Podstawowej nr 3.

Zasady prowadzenia rekrutacji, harmonogramy oraz wzory wniosków:

Zarządzenie – Rekrutacja 2019_2020

Terminy rekrutacji 2019_2020

Zasady rekrutacji do klas I

Wzór zgłoszenia do klasy I

Zgłoszenie do klasy I

Wzór wniosku do przedszkola i klasy I

Zasady rekrutacji do przedszkola i oddziałów przedszkolnych

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego

Wniosek o przyjęcia dziecka do klasy I

W wersji papierowej zamieszczone powyżej informacje i druki dostępne są w sekretariatach Przedszkola Miejskiego Bajka, Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 3.