W oparciu o prowadzony monitoring frekwencji pasażerów na wykonywanych kursach oraz analizy rentowności linii komunikacyjnych realizowanych przez Spółkę, stwierdziliśmy, że

 

 

przychody na części wykonywanych połączeń są zbyt niskie, aby pokryć konieczne do poniesienia koszty zaangażowanych do realizacji tych połączeń zasobów. Rosnące koszty wynagrodzeń kierowców (którym to wzrostom sprzyja ograniczona liczba kierowców na rynku), wysokie koszty paliwa oraz utrzymania taboru i brak pokrycia tych kosztów przychodami ze sprzedaży biletów (mimo wprowadzonych podwyżek) powodują, że podjęliśmy  decyzję o wprowadzeniu zmian w rozkładach jazdy w zakresie zarówno częstotliwości, jak i obszarze kursowania autobusów. Planowany termin wdrożenia zmian został przyjęty na 1 kwietnia br., zatem  z wyprzedzeniem przedkładamy Państwu informację o zakresie wprowadzonych zmian, które dotyczą lub mogą dotyczyć mieszkańców  Gminy Miasto Wąbrzeźno.

Kierunek Toruń – Kowalewo, Wąbrzeźno

  1. Likwidacja kursu Toruń 7:20 – Kowalewo – Pluskowęsy 8:15.
  2. Likwidacja kursu Pluskowęsty 8:15 – Kowalewo – Toruń 9:05.
  3. Likwidacja kursu Toruń 7:30 – Wąbrzeźno 9:05.
  4. Likwidacja kursu Wąbrzeźno 9:10 – Toruń 10:45.
  5. Likwidacja kursu Toruń 7:30 – Kowalewo – Wąbrzeźno 8:55.
  6. Likwidacja kursu Wąbrzeźno 8:55 – Kowalewo – Toruń 10:00.
  7. Likwidacja kursu Toruń 13:45 – Kowalewo – Wąbrzeźno 14:50.
  8. Likwidacja kursu Wąbrzeźno 15:25 – Kowalewo – Toruń 16:30.

Przedstawione powyżej zmiany kompleksowo maja na celu optymalizację wykorzystywanych autobusów i kierowców do realizacji pozostałych połączeń u pozwolą na ich dalsze utrzymywanie w oparciu o przychody uzyskiwane tylko ze sprzedaży biletów. Liczymy na Państwa zrozumienie naszej decyzji o modyfikacji rozkładu jazdy, w tym zawieszenie przewozów na kierunkach długookresowo nierentownych, gdyż jako podmiot uczciwie działającym na konkurencyjnym rynku, zobowiązani jesteśmy do dbałości o kondycję i rozwój całego przedsiębiorstwa.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor Rynku Regio Daniel Maciejak

Fot. Internet