„Harcownie – metodyka harcerska wsparciem dla rodziny” to nowy projekt, na który Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP uzyskała środki z Regionalnego Programu Operacyjnego. Właśnie trwa nabór do placówek!

 

 

 

Projekt jest adresowany do dzieci i młodych ludzi zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich rodziców.

Projekt jest realizowany od 01.02.2018 r. do 31.01.2020 r.

Nabór prowadzony jest do czterech PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO prowadzonych  w  formie podwórkowej, realizowanych przez  wychowawców metodą harcerską.

Do każdej placówki przyjętych będzie 15 uczestników. Zajęcia są nieodpłatne. Podczas zajęć każdy z uczestników otrzyma poczęstunek.

Każda placówka będzie realizowała roczny program dla każdej z grup, który będzie zawierał:

  • atrakcyjne zajęcia prowadzone przez wychowawcę metodą harcerską,
  • wyjścia w atrakcyjne miejsca, np. kino, planetarium itp.,
  • 2 wydarzenia zorganizowane dla uczestników,
  • 2 biwaki weekendowe dla uczestników ,
  • dziesięciodniowy obóz harcerski dla uczestników.
  • Termin rekrutacji:  15.02.–15.03.2019 r.

Miejsca realizacji rekrutacji:

I Placówka – Harcownia Toruń 1 Komenda Hufca ZHP Toruń, Plac św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń,

II Placówka – Harcownia Toruń 2 Komenda Hufca ZHP Toruń, Plac św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń,

III Placówka – Harcownia Zławieś Wielka Szkoła Podstawowa w Złejwsi Wielkiej, ul. Szkolna 6, 87-134 Zławieś Wielka,

IV Placówka – Harcownia Wąbrzeźno: Harcówka w Gimnazjum nr 1 w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 11, 87-200 Wąbrzeźno.

Więcej informacji o rekrutacji: www.kp.zhp.pl/harcownie, Koordynator – hm. Artur Majerowski, e-mail: artur.majerowski@zhp.net.pl,  tel.:  667 35 40 30

Projekt pn. „HARCOWNIE – METODYKA HARCERSKA WSPARCIEM DLA RODZINY” – współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Fot. Archiwum UM. Zdjęcie z 2013 roku