W minionym tygodniu w Szkole Podstawowej nr 2 dla uczniów klas IV – VIII odbył się konkurs recytacji poezji patriotycznej pn. „Ziemio ojczysta”.

 

 

Gośćmi specjalnymi byli uczniowie Ośrodka Szkolno – Wychowaczego w Dębowej Łące, którzy pod opieką pań Barbary Belcarskiej i Anny Jagiełło, zaprezentowali spektakl teatralny pt. „Niepodległość to radość”, który – podobnie jak konkurs – opiewał 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.

Temat konkursu, czyli odzyskanie niepodległości, cieszył się ogromnym powodzeniem, a dla organizatora wielką radością było zainteresowanie uczniów poezją i recytacją. W konkursie wzięło udział aż 28 uczniów, którzy zaprezentowali wysoki poziom recytacji. Komisja konkursowa musiała zmierzyć się z trudnym zadaniem wyboru uczniów najlepiej recytujących.

Laureatami konkursu zostali:

W grupie klas IV – V:

I miejsce – Igor Węglerski IVd, Julia Gutowska Vd

II miejsce – Wiktoria Świś Va, Amelia Madeja Vb, Fabian Płachta Vc

III miejsce – Mikołaj Kowalski IVc

Wyróżnienia – Nela Bugała IVc, Kacper Sądowski IVd, Lena Brzezińska Vc, Aeksandra Nalaskowska Vc.

W grupie klas VI – VIII

I miejsce – Agata Sadłowska VIa, Mikołaj Gapiński VIIIb, Julia Kędzia VIIIc

Wyróżnienie – Aleksandra Dziaduszewska VIb.

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy!

Konkurs poezji patriotycznej firmowała biblioteka Szkoły Podstawowej nr 2.