Od 18 kwietnia br. można składać wnioski o przyznanie dotacji celowej na wymianę pieca węglowego na ekologiczne źródło ogrzewania oraz na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

Osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą mogą skorzystać z dotacji celowych na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej polegających na trwałej likwidacji źródeł tzw. „niskiej emisji” i zastąpienie ich ekologicznymi źródłami ogrzewania oraz budowie przydomowych oczyszczalni ścieków.

Dotacja udzielana będzie na wniosek, który będzie można złożyć w naszym Urzędzie od  18 kwietnia br. Wnioski rozpatrywane będą według kolejności złożenia kompletu dokumentów wraz z  wymaganymi załącznikami do momentu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie miasta.

W tym roku można otrzymać wyższą dotację na likwidację tzw. źródeł niskiej emisji – w zależności od rodzaju wykonanej wymiany dotacje przyznawane będą w wysokościach od 500 do 1200 zł. Natomiast na instalowanie przydomowej oczyszczalni ścieków stawki nie zmieniły się: do 5 m3/d   wynosi ona 2 tys. zł i powyżej 5 m3/d – 3 tys. zł.

Formularz wniosku dostępny jest w Wydziale Geodezji, Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miasta Wąbrzeźno, ul. Wolności 18, 87-200 Wąbrzeźno, pokój nr 2, tel. 56 688 45 27, bądź do pobrania TUTAJ

Szczegółowe warunki dotyczące zasad i trybu udzielania dotacji przez Gminę Miasto Wąbrzeźno określa UCHWAŁA NR VI/42/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z 28 marca 2019 r.